Další zprávy

 • 25.09.2017
  Čtvrtletník Epravo.cz opublikoval článek na základě analytiky Lekvi Group

  Česká republika je velmi oblíbená mezi zahraničními investory, kteří poptávají rezidenční a komerční nemovitosti. Převládají mezi nimi kupci z Ruska a dalších zemí Společenství nezávislých států (SNS), Vietnamu nebo Velké Británie. O český realitní trh však začínají projevovat zájem rovněž občané Číny a Izraele. Podle analýzy realitní kanceláře Lekvi Group, která se zaměřuje především na zahraniční klientelu z východních zemí, je to dáno ekonomickou stabilitou a dobrou bezpečnostní situací v České republice, jež zaručuje udržení hodnoty investice, případně její další zhodnocení. Tuzemské developerské projekty jsou navíc považované za velmi kvalitní.

  Společnost Lekvi Group letos slaví 10 let působení na českém realitním trhu. Při této příležitosti zhodnotila vývoj národnostního složení zahraničních investorů z východních zemí i vliv politických a socioekonomických událostí na pokles (či naopak růst) jejich zájmu o rezidenční a komerční nemovitosti v České republice. Jedním z důkazů přetrvávající poptávky je výrazný vzrůst objemu hodnoty prodaných bytových jednotek z portfolia Lekvi Group, který v loňském roce dosáhl 1 mld. Kč.

  Národnostní struktura zahraničních investorů se mění jen pozvolna Národnostní složení zahraničních investorů se v průběhu posledních 10 let příliš nezměnilo. V souvislosti s překonáním ekonomické krize však poklesl jejich celkový podíl na tuzemském realitním trhu, na němž je částečně nahradili čeští kupci. „Pokud zcela pomineme státy západní Evropy, přetrval po celé analyzované období nejsilnější zájem ze strany občanů Ruska a Ukrajiny, kteří mají mezi kupujícími více než 70% zastoupení. Již méně se však ví, že si české nemovitosti drží velkou oblibu rovněž mezi Bělorusy a Ázerbájdžánci a v poslední době se objevují i v hledáč- ku investorů z Číny a Izraele. V období krize vlastnili cizinci až 30 % pražských nemovitostí. Po jejím skončení jejich celkový podíl na tuzemském realitním trhu poklesl, protože Češi využili zlepšující se hospodářské situace a nízkých úrokových sazeb hypoték k pořízení vlastního bydlení či bytu na investici. To však neznamená, že by zahraniční kupci ztratili o tuzemské rezidenční a komerční nemovitosti zájem. Stále pro ně zůstávají velmi atraktivní investiční příležitostí, zvláště pokud prodávající zohledňují jejich národnostní specifika. Číňané například hledají spíše velkometrážní byty a zajímají se, zda odpovídají zásadám feng-šuej,“ komentuje současnou situaci Firaz Muinov, výkonný ředitel Lekvi Group. Česká republika jako země ekonomické stability a bezpečí Česká republika má pro zahraniční kupce pověst ekonomicky stabilní a bezpečné země s výborným umístěním v srdci Evropy. Pořízení zdejší komerč- ní nebo rezidenční nemovitosti pro ně proto znamená jistotu udržení hodnoty investice. „To je v dnešní rozbouřené době opravdu velmi důležité. Nikdo nechce vkládat své finanční prostředky do koupě bytu v problematické oblasti, kde hrozí válečný konflikt,“ vysvětluje Karel Bartoš, Business Development Director Lekvi Group. „Pořízení bytu se navíc stává stále oblíbenější formou zhodnocení peněz. V uplynulých letech měli lidé ze zahraničí zájem především

   

  o větší bytové jednotky, které jim slou- žily k přímému bydlení, v současnosti je však poptává méně než 50 % kupujících. Většina si pořizuje spíše malometráž- ní byty určené k budoucímu pronájmu nebo také komerční nemovitosti. Tyto změny se odrazily rovněž v růstu obliby tzv. secondhandových bytů, o které byl dříve mnohem menší zájem než o bytové jednotky v nových developerských projektech. Díky nastíněnému vývoji proto předpokládáme, že poptávka po nemovitostech na investici bude nadále stoupat. K tomu jistě přispěje i dal- ší důležitý faktor – boom krátkodobých pronájmů typu airbnb, které nabízejí především v centru metropole větší zisk, než dokáže zajistit příjem z dlouhodobé- ho pronájmu.“ Zájem o nemovitosti v sobě zrcadlí politický a socioekonomický vývoj jednotlivých zemí Zásadní vliv na chování zahraničních kupců na tuzemském realitním trhu má jejich znalost českého prostředí a politický a socioekonomický vývoj jednotlivých zemí. „Jejich zájem mohou oslabit potíže ve vízové politice, kvůli nimž zůstávala v minulosti řada nemovitostí prázdná, nebo nečekaný pohyb měnových kurzů. V roce 2016 jsme při propadu rublu v Rusku zaznamenali prudký nárůst poptávky po tuzemských nemovitostech, po kterém následoval její pád a stabilizace. Obdobný vývoj měla za následek rovněž krize a válka na východě Ukrajiny. Tyto změny se samozřejmě nedají odhadnout předem. Uvolněné místo na trhu však nezůstává prázdné, protože ho postupně obsazují investoři z České republiky, Číny či Izraele,“ uvádí Firaz Muinov a dodává: Většina kupujících navíc nemluví česky, proto se jim v českém prostředí pohybuje obtížně. Je pro ně proto nutné obstarat si odborníka, který jim pomů- že seznámit se se specifiky našeho trhu a zároveň vyvrátí zavádějící informace, jež se objevují na některých ruskojazyčných fórech. Tato spolupráce může být dobrým začátkem jejich integrač- ního procesu v České republice. Poté se velmi často stává, že se v budoucnu rozhodnou investovat zde do další nemovitosti.“ 

  Zdroj

 • 23.01.2017
  MadHead show - the Big Game

  Poslední pátek tým Lekvi Group se zúčastnil na populární pražské intelektuální hře MadHead.

  Jako vždy, tam bylo mnoho zajímavých otázek z různých oblastí, a měli jsme skvělý čas, ještě hodně pozitivních emocí a ukázali vynikající výsledky v pořadí!

 • 10.05.2016
  Založit společnost v České republice bude levnější

  Poslanecká sněmovna schválila dne 9. 3. 2016 novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a dále z iniciativy na podporu malých a středních podniků tzv. „Small Business Act“, ve kterých se objevuje požadavek mimo jiné na snížení nákladů na založení společností s ručením omezeným.
   
  V druhé polovině roku by mohlo být zakládání společnosti s ručením omezeným opět o něco levnější.

  Za splnění určitých podmínek bude s. r. o. osvobozena od soudního poplatku ve výši 2 700 Kč v případě prvozápisu do obchodního rejstříku notářem.V současné době se minimální náklady na založení společnosti s ručením omezeným pohybují mezi 9 000 Kč až 11 000 Kč a jsou tvořeny odměnou notáře ve výši nejméně 4 000 Kč (bez DPH) za sepsání zakladatelské listiny či smlouvy, správním poplatkem ve výši 1 000 Kč za ohlášení živnosti (ne vždy je ale živnostenské oprávnění nezbytné) a soudním poplatkem ve výši 6 000 Kč za prvozápis do obchodního rejstříku. Případně, provádí-li prvozápis notář, pak se platí soudní poplatek ve výši 2 700 Kč, nicméně k němu je nutné připočítat ještě poplatek notáře za provedení zápisu ve výši 300 Kč.
   
  Tato minimální částka tedy více než třikrát převyšuje částku požadovanou Evropskou komisí, podle které by náklady na založení s. r. o. neměly převyšovat 100 EUR.

 • 11.04.2016
  Jak šel vývoj cen hypoték a jaké úrokové sazby lze očekávat v budoucnu?

  Neustálé snižování hypotéčních úrokových sazeb a lámání rekordů již příliš nepřekvapuje. Co ale stojí za dlouhodobým poklesem, jak hluboko mohou úrokové sazby klesnout a jaké faktory ovlivní jejich růst? 

  Přesně před osmi lety, na přelomu srpna a září 2008, dosáhly úrokové sazby hypoték svého vrcholu. Respektive své nejvyšší úrovně od začátku sledování Hypoindexem Fincentra, které započalo v roce 2003. Výše úrokových sazeb hypoték činila až 5,82 %.

  Od té doby základní úrokové sazby centrálních bank nabraly sestupný trend a ruku v ruce je následovaly i komerční banky. Za tímto poklesem stála především ekonomická krize, která otřásla americkým finančním trhem a své symptomy přenesla i do Evropy. 

  Jako obranu před v potížích se zmítajících ekonomikách zahájily centrální banky jednotlivých evropských států politiku ve formě kvantitativního uvolňování měny. Ekonomiku tak zaplavilo vysoké množství financí, na které reagovaly i hypotéční úrokové sazby.

  Na tuzemském trhu se během osmi let snížily úrokové sazby hypoték o téměř čtyři procentní body. Vždy, když se zdálo, že hypotéční sazby dosáhly svého rekordního dna, přišel další pokles. I nyní, když jsou hodnoty Hypoindexu na úrovní 1,88 %, se zdá, že se sestupný trend zastavil. Avšak nenechme se překvapit. Prostor pro pokles zde stále existuje.

 • 27.01.2016
  Bloomberg: Česká republika se stala "rájem pro investory"

  Ekonomicky stabilní situaci Bloomberg dokládá na srovnání emisí desetiletých vládních dluhopisů. Pouze čtyři země - Japonsko, Švýcarsko, Nizozemsko a Německo - si formou těchto dluhopisů aktuálně půjčují levněji než Česko.


   

   

  Výhled na Strakovu akademii ze zahrady, která není veřejnosti běžně přístupná.

  Výhled na Strakovu akademii ze zahrady, která není veřejnosti běžně přístupná. | foto:  František VlčekMAFRA

  „Český prezident tento týden zavtipkoval, že by urovnal své neshody s premiérem pomocí kalašnikovu. Tamní ministr financí je miliardář, který nevidí žádný střet zájmů v tom, že ovládá i chemické a mediální impérium. A komunisté, kteří obhajují vystoupení z NATO, jsou třetí nejpopulárnější stranou,“ píše agentura Bloomberg v samém úvodu textu věnovaném investicím v Česku. Zároveň ale hned dodává: „V regionu, kde se Česko nachází, se to považuje za stabilitu.“

  Ekonomicky stabilní situaci Bloomberg dokládá na srovnání emisí desetiletých vládních dluhopisů. Pouze čtyři země - Japonsko, Švýcarsko, Nizozemsko a Německo - si formou těchto dluhopisů aktuálně půjčují levněji než Česko.

  Výnost desetiletých státních dluhopisů za poslední dekádu :


  source: tradingeconomics.com

  Příznivá ekonomická situace - zapříčiněná dle Bloombergu kombinací více než čtyřprocentního růstu HDP a narovnáváním vládního deficitu - stojí i za tím, že státní dluhopisy čím dál častěji lákají zahraniční investory. Mezi listopadem 2014 a 2015 stoupl objem českých dluhopisů vlastněných zahraničními investory o 36 procent. Pro srovnání: V Polsku to v té době bylo jen o pět procent, v Maďarsku naopak exit zahraničních investorů způsobil pokles o 21 %.

  Úspěšná privatizace a dobrý výkon koruny

  Právě se dvěma největšími partnery z visegrádského klubu text Bloombergu Česko celou dobu srovnává. A i díky tomu z toho vychází dobře. Polsku totiž například v reakci na směřování nové vlády agentura Standard & Poor’s snížila rating. Podle Bloombergu to totiž připomíná Orbánovo Maďarsko, které investory odradilo například tím, že v roce 2010 doplnilo rozpočet novými daněmi, které postihly zejména velké společnosti se zahraničními vlastníky.

  Porovnání vývoje kurzu koruny, zlotého a forintu

  Porovnání vývoje kurzu koruny, zlotého a forintu

  Jako příčiny současného příznivého investorského klimatu v Česku uvádí Bloomberg úspěšné privatizace největších firem (konkrétně jmenovány jsou Škoda Auto a Komerční banka), silný automobilový průmysl nebo dobrý výkon koruny vůči euru od vstupu do EU.

  Slabiny vidí uznávaná agentura v některých charakteristikách současné koaliční vlády a vypichuje například vicepremiérem Andrejem Babišem bagatelizovaný střet zájmů, když si i po nástupu na ministerstvo financí ponechal své chemické, potravinářské, lesnické a mediální firmy (Babišem stoprocentně vlastněný holding Agrofert drží i všechny akcie vydavatelství MAFRA, které provozuje i server iDNES.cz - pozn. red.).

  Současný kabinet ale zároveň podle Bloombergu investoři svou přízní oceňují za to, že odolává návrhům na navýšení korporátní daně a snaží se snižovat rozpočtový deficit. Bloomberg se ale už víc nevěnuje tomu, jak se ono snižování reálně daří. Letošní rozpočet totiž počítá s nižším schodkem, než bývalo v posledních letech zvykem, ale například opozice ho i přesto v době růstu považuje za rozhazovačný (více o rozpočtu čtěte zde).

  „Stabilní, ale trochu nudný trh“

  „I když koalice přidala penzistům a odsouhlasila investice do dálnic, český státní dluh, který činí okolo jedenačtyřiceti procent, je polovinou průměru Evropské unie,“ dodává Bloomberg s tím, že podle OECD bude pro státní finance v dlouhodobějším horizontu těžkou zkouškou stárnutí populace.

  Manažer frankfurtského fondu Union Investment Privatfonds Dmitrij Barinov navíc připomíná, že v porovnání s Polskem a Maďarskem je český ekonomický růst více spjatý se sousedním Německem. „Investoři se k Česku chovají spíše jako k rozvinuté zemi než k rozvíjejícímu se trhu. Je pro ně dobrý, stabilní, ale i tak nějak nudný,“ uzavírá Barinov.

  Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/bloomberg-zahranicni-investori-i-oblibili-ceske-dluhopisy-pa6-/ekonomika.aspx?c=A160128_094718_ekonomika_rny

 • 26.03.2015
  LEKVI Group se stala členem Realitní komory České republiky a Moskevské Asociaci Makleřů

  LEKVI Group s potěšením oznamuje zprávu všem svým partnerům a klientům o tom, že se společnost stala členem Realitní komory České republiky a Moskevské Asociaci Makleřů.


  LEKVI Group s potěšením oznamuje zprávu všem svým partnerům a klientům o tom, že se společnost stala členem Realitní komory České republiky a Moskevské Asociaci Makleřů.

  Profese realitního makléře představuje náročnou práci, která vyžaduje vysokou kvalifikaci v realitním oboru, odpovídající právní znalosti a důvěryhodné, profesionální jednání. Cílem Realitní komory České republiky a Moskevské Asociaci Makleřů je sdružení  kvalitních členů realitního trhu a jeho následná podpora vzdělání a kvalifikace.

  Realitní komora České republiky se také snaží o zpřísnění právního rámce na realitním trhu, tak aby reflektoval náročná kritéria pro praktický výkon této činnosti. Další činností Realitní komory České republiky je vytvoření rovných příležitostí pro všechny subjekty působící na realitním trhu a také hájení zájmů svých jednotlivých členů - profesionálních realitních makléřů.

  Společnost Lekvi Group přiloží veškeré úsilí, aby svým členstvím významně přispěla do Realitní komory České republiky.