Finanční poradenství

LEKVI ACCOUNTING je tým vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti účetnictví a daní. Přijímáme plnou zodpovědnost za správné vedení účetnictví a daňovou evidenci a co je důležité, zbavujeme klienta rizik spojených s Finanční správou České republiky.

NAŠE SLUŽBY

Účetní a daňové služby: kompletní zpracování a vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, DPH, silniční dani aj., sestavení účetní uzávěrky, zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních atd.

Vedení účetnictví a daňové evidence: kompletní zpracování a vedení daňové evidence, evidence dlouhodobého majetku a jeho odpisů, zpracování roční účetní závěrky, vedení kontrolních hlášení u plátců DPH, zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční), zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.

Vedení personální a mzdové agendy: zpracování a výpočet měsíční mzdy, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace atd.

Jednání s úřady: zastoupení klienta při jednání s úřady - finanční, sociální, zdravotní atd. Klienta zastupujeme i v případě kontrol z úřadů. Ušetřete čas a běhání po úřadech nechte na nás.